Author Archive

Cây Thương Truật và tác dụng không ngờ chữa thoát vị đĩa đệm

   Bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm từ cây thương truật đã được áp dụng từ lâu, hiệu quả cũng đã được khẳng định qua thực tế điều trị của nhiều bệnh nhân.Thương truật là thân rễ cây thương truật (Atractylis ovata) họ

Chữa trị thoát vị đĩa đệm nên lựa chọn mổ hay không?

 Điều trị thoát vị đĩa đệm là sự cảm nhận về tình trạng bệnh của bản thân người bị thoát vị đĩa đệm rất quan trọng.   Vì đây cũng là những thông tin giúp người bệnh có thể đánh giá chính xác nhất

Những bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm từ cây Quế Chi

  Quế chi có cành cây nhỏ của nhiều loại quế: quế Trung Quốc, quế Thanh, quế Xrilanca thuộc họ long não.     Sự tương quan giữa thoát vị đĩa đệm và cây Quế Chi được thể hiện rất rõ qua tác dụng

      Về mặt tư tưởng cần làm cho mọi người nhất là cán bộ y tế thấy rõ sự cần thiết đối với việc chữa dứt điểm thoát vị đĩa đệm cho bệnh nhân.     Quan trọng như thế nào và