Thuốc là một trong những tác nhân làm men gan tăng cao. Vậy những loại thuốc nào có thể gây men gan cao.

Thuốc giảm đau

Các loại thuốc có tác dụng giảm đau như: aspirin, acetaminophen (Tylenol), ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Naprosyn, Naprelan, Anaprox, Aleve), diclofenac (Voltaren, Cataflam…), phenylbutazone (Butazolidine).

Thuốc điều trị bệnh động kinh

Phenytoin (Dilantin), valproic acid (Depakote, Deparkin,…), carbamazepine (Tegretol), phenobarbital.

Các loại thuốc  kháng sinh

Tetracyclin, sulfonamid, isoniazid (INH) (Nydrazid, Laniazid), sulfamethoxazole (Gantanol), Trimethoprim (Trimpex; Proloprim, Primsol), Nitrofurantoin (Macrodantin; Furadantin; Macrobid), fluconazole (Diflucan).

Thuốc tim mạch

Amiodarone (Cordarone), hydralazine, quinidine (Quinaglute, Quinidex)…

Thuốc chống trầm cảm

Thuốc giảm mỡ máu.

thuốc gây men gan cao