bệnh trĩ nội Archive

Bệnh trĩ – căn nguyên và cách đề phòng

May mắn là có các thuốc và thủ thuật hiệu quả để điều trị bệnh trĩ. Trong nhiều trường hợp, bệnh có thể chỉ cần tự điều trị và thay đổi lối sống.

Điều trị bệnh trĩ ngoại hiệu quả cao

Bệnh trĩ ngoại là loại bệnh mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mệnh nhưng nó tạo lên sự khó chịu cho bệnh nhân