Bệnh vô sinh nữ là bệnh lý thường gặp thường gặp trong từng lớp ngày nay. Nhìn chung, bệnh hiếm muộn ảnh hưởng đến khoảng 10% đến 15% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sản xuất.