Bệnh vô sinh, vô sinh là căn bệnh khá thường gặp trong từng lớp hiện nay, nó có thể xảy đến với cả nam và nữ