Việc khám phá sớm bệnh thoát vị đĩa đệm chuẩn y những triệu chứng của căn bệnh và điều trị kịp thời giúp bệnh nhân đạt hiệu quả sớm nhất.