Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta khi bị thoát vị đĩa cột sống đều nhận thấy căn bệnh này thực thụ khó chữa? Vậy làm sao căn bệnh này khó chữa đến thế?